top of page

CROESO I FIDEOS GYFARWYDDO!

Gwneud yr anghyfarwydd yn fwy cyfarwydd...

Cylch enfys gyda thrionglau du y tu mewn a siâp cywair melyn yn y canol

Rydyn ni'n gwneud fideos o lefydd rydych chi eisiau mynd, er mwyn i chi allu gweld sut beth yw e cyn i chi gyrraedd!

Rydym yn cydnabod bod llawer o bobl yn teimlo'n nerfus neu'n bryderus cyn mynd i rywle newydd neu anghyfarwydd, bydd y Fideos Ymgyfarwyddo hyn yn helpu i oresgyn hynny, ac yn gwneud y byd yn lle mwy hygyrch.

Merch fach gyda Syndrom Down a'i Mam yn y cefndir. Mae'r ddau yn hapus ac yn gwenu

SUT ALLWN NI EICH HELPU CHI?

Llinell ddotiog sy'n edrych fel llwybr sy'n mynd ar draws y dudalen
Dynes mewn crys glas yn gwenu ac yn pwyntio i fyny at y teitl "Hoffwn ymweld â lleoliad"
dyn mewn crys gwyrdd yn gwenu ac yn pwyntio i fyny at y teitl "Rwy'n cynrychioli lleoliad"

YN ÔL I'R TOP

A woman kneeling next to a man in a wheelchair, both are waving and smiling

BETH YDI FIDEO YMGYFARWYDDO?

 

YCHYDIG FEL GWELD BETH SYDD OCHR ARALL I'R DRWS,

HEB ORFOD MYND DRWYDDO...

Mae Fideos Ymgyfarwyddo yn fideos teithio manwl gallwch ddefnyddio i

weld lleoliad neu le cyhoeddus cyn i chi fynd yna.

Rydym yn deall bod llawr o bobl yn teimlo'n nerfus neu'n bryderus cyn mynd i

rywle newydd neu anghyfarwydd, bydd y Fideos Ymgyfarwyddo yma yn eich helpu

i ddod dros hynny.

Fe welwn ni fod Mamau a Thadau newydd yn awyddus i chwilio am rywle addas i fynd â'u

newydd-eni, i'w bwydo a newid. Bydd Fideos Ymgyfarwyddo yn dod o hyd i leoliadau

cyfforddus ac addas i wario ychydig o amser gyda ffrindiau neu rieni newydd eraill.

I bobl gydag anableddau neu glefyd cudd, gall Fideos Ymgyfarwyddo eich helpu i weld pa

gyfleusterau sydd ar gael a sut byddwch yn rheoli eich ymweliad. Bydd hefyd yn caniatáu

i chi weld os oes rywbeth allwch ofyn amdano i wneud eich ymweliad yn fwy pleserus ymlaen llaw.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r Fideos Ymgyfarwyddo yma i baratoi unigolion gyda chyflyrau fel

Awtistiaeth neu Dementia. Mae hefyd yn bosib i'w ddefnyddio i'w hatgoffa o ble maent wedi bod a

be wnaethon nhw.

Ceir Fideos Ymgyfarwyddo eu creu gan dîm angerddol drwy ddefnyddio rhestr benodedig o

nodweddion a chyfleusterau i gynnwys.

Mae Fideos Ymgyfarwyddo yn cynnwys popeth o'r man gollwng, holl ffordd drwy i'r allanfa.

Rhai o'r pethau byddwch yn gweld yn y fideos:

  • Cynllun y lleoliad

  • Toiledau tu mewn ac ystafelloedd newid

  • Allanfeydd tân

  • Meysydd parcio, mannau gollwng a pharcio anabledd neu i rieni

  • Lifftiau, grisiau

  • Mewnbwn synhwyraidd

  • Drysau a gweithrediad drysau

  • Tir

  • Cyfleusterau anabledd

  • A mwy

cylch glas gyda silwét gwyn o siâp pen gyda cogiau y tu mewn i ddynodi cyflyrau'r ymennydd
cylch gwyrdd gyda silwét gwyn o berson yn cerdded gyda ffon i olygu nam ar y golwg
Cylch melyn gyda silwét gwyn o glust yn y canol i ddynodi namau clyw
Cylch coch gyda silwét gwyn pen a thonnau lleferydd i ddynodi namau lleferydd
Cricle porffor gydag eicon cadair olwyn gwyn yn y canol i ddynodi anableddau

YN ÔL I'R TOP

What is an FV?

EIN GWOBRAU

logo glyndwr .png

ENILLYDD

o'r

GWOBR Y LLYWYDD 2023

gwobrau cychwyn logo.png

ENILLYDD

o'r

CYCHWYN CREADIGOL

 WOBR 2023

YN ÔL I'R TOP

Our Awards

EIN NEWYDDION DIWEDDARAF

YN ÔL I'R TOP

bottom of page