top of page
llwybr o smotiau llwyd ar draws y dudalen

BETH YDI'R BUDDION O GAEL FIDEO YMGYFARWYDDO O'CH BUSNES NEU LEOLIAD?

Mae yna gofnod o 14.1 miliwm o bobl anabledd yn y DU, sy'n hafali 274

biliwn y flwyddyn o bŵer gwario a dyma ydi beth mae'r term "Y Bunt

Borffor" yn cyfeirio at.


Mae 75% o bobl anabledd a'u teuluoedd wedi cerdded i ffwrdd o

fusnesau'r DU oherwydd hygyrchedd neu wasanaeth cwsmeriaid

gwael.


Gall Fideos Ymgyfarwyddo helpu i gael gwared â'r rhwystrau

hygyrchedd a gwasanaethol drwy ganiatáu i bobl weld lleoliadau

cyn ymweld â nhw, yn datgloi'r bunt borffor a chynyddu cwsmer ac

ncwm i filoedd o bobl a busnesau ar draws y wlad.


Nid oes angen unrhyw newidiadau i ystafelloedd neu adeiladau er mwyn creu fideo ymgyfarwyddo. Yn syml, mae'n rhoi taith realistig a manwl o'r lleoliad i gwsmeriaid potensial, er mwyn iddynt fedru cynllunio ymlaen llaw.

Cylch porffor gydag arwydd punt gwyn yn y canol

DARGANFOD MWY AM Y BUNT BORFFOR

Logo "Rydym yn Borffor". Sgwâr porffor gyda symbol anfeidraidd a'r gair "porffor" mewn gwyn
logo dydd Mawrth porffor. Sgwâr porffor gyda'r geiriau "Purple Tuesday" a symbol bawd i fyny mewn gwyn

YN ÔL I'R TOP

BENEFITS TO YOUR BUSINESS
Mother and Son
OUR PACKAGES

EIN PECYNNAU GWASANAETH

Ymgynghoriad am ddim i drafod sut fedrwn ni eich helpu chi.

 

YMGYNGHORIAD

ARDYSTIAD

Mae'r pecyn yma yn cynnwys ymgynghoriad am ddim, rhestr wirio a chynllun gweitredu teilwredig, cymorth i greu eich fideo, adolygiad o'ch fideo, ardystiad a chyhoeddi eich Fideo Ymgyfarwyddo ar ein gwefan a'i hyrwyddo ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.​

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys ymgynghoriad rhad ac am ddim, rhestr wirio wedi’i theilwra a chynllun gweithredu, cynhyrchu, adolygu, golygu ac isdeitlo eich Fideo Ymgyfarwyddo,  certification a’ch fideo wedi’i gyhoeddi ar ein gwefan a’i hyrwyddo ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Y GWAITH

YN ÔL I'R TOP

Using Sign Language
TESTIMONIALS

TESTIMONIALS

“Mae cael Fideo Cyfarwydd o Hwb Menter Wrecsam wedi ein galluogi i ymgysylltu â chynulleidfa a allai fod wedi bod yn rhy nerfus i gerdded drwy’r drysau o’r blaen.

 

Mae bod mewn lleoliad canol tref yn wynebu heriau o ran meysydd parcio a mannau gollwng hygyrch a nawr gobeithio y dylai hyn ddileu rhai o'r rhwystrau hynny.

 

Mae'r merched o Fideos Ymgyfarwyddo yn bobl wych a fydd yn gwrando ar yr hyn sydd ei angen arnoch chi ac yn hapus i helpu mewn unrhyw ffordd y gallant! Ni allech ddymuno cwrdd â phobl brafiach"

Katy Hughes, Cydlynydd Cymunedol, Townsq 

canolbwynt logo.png

“Rwyf mor falch o fod wedi gwneud y Fideo Ymgyfarwyddo hwn ar gyfer fy nghleientiaid.

 

Mae'n syniad gwych a bydd yn mynd ar fy ngwefan yn fuan.

 

Mae’n golygu y gall cleientiaid sy’n teimlo’n bryderus neu’n bryderus am gyfleusterau a lleoliadau wybod a gweld ymlaen llaw beth i’w ddisgwyl pan fyddant yn cyrraedd yno.”

 

Emma Sims, Perchennog, Emma Sims Therapïau Cyfannol

emma sims logo.png

YN ÔL I'R TOP

CONTACT US

CYSYLLTWCH Â NI

Diolch am gysylltu â ni!

YN ÔL I'R TOP

bottom of page