top of page

Helpu Pobl i Fordwyo'r Byd gydag Urddas


Cynhelir Diwrnod Gweithredu ar Urddas ar 1 Chwefror i roi’r cyfle i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, ac aelodau’r cyhoedd gynnal hawliau pobl i urddas. Y nod yw sicrhau bod pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal yn cael eu trin fel unigolion ac yn cael dewis, rheolaeth ac ymdeimlad o bwrpas yn eu bywydau bob dydd.

Gwnaeth hyn inni feddwl sut mae Fideos Ymgyfarwyddo yn helpu pobl i lywio'r byd gydag urddas.


Nid yn unig aelodau bregus o gymdeithas a phobl mewn gofal, ond pawb. Mae llawer o bobl yn treulio diwrnodau, hyd yn oed wythnosau yn poeni ac yn paratoi ar gyfer diwrnodau allan, cyfarfodydd ac apwyntiadau, weithiau'n arwain at ganslo'n aml ar y funud olaf ac osgoi'r sefyllfa'n llwyr.

Gall diffyg gwybodaeth am hygyrchedd lleoliad arwain at drallod, embaras, dicter, gofid a phryder, wrth i bobl frwydro i oresgyn rhwystrau a materion nad oeddent yn ymwybodol ohonynt cyn iddynt ymweld â lleoliad.

Mae Fideos Ymgyfarwyddo yn fideos taith y gellir eu defnyddio i weld lleoliadau, lleoliadau neu fannau cyhoeddus yn fanwl cyn mynd yno. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer galluogi pobl i gael mewnwelediad datblygedig i gynllun a chyfleusterau lleoliad a pharatoi ar gyfer unrhyw broblemau posibl y gallent eu hwynebu yn y lleoliad hwnnw. Bydd y fideos yn helpu i ddileu’r potensial ar gyfer sefyllfaoedd anghyfforddus ac embaras, tra’n caniatáu i bobl ymweld â lleoedd newydd gyda hyder ac urddas. Dysgwch fwy am Ddiwrnod Gweithredu gydag Urddas yma www.dignityincare.org.uk3 views0 comments

Comments


bottom of page