top of page

HELO A CHROESO!

Croeso i Ardal Ymwelwyr Fideos Ymgyfarwyddo.

 

Yma fyddwch yn dod o hyd i sut fydd ein fideos yn eich helpu chi, gallwch fynd ar daith o adeilad hefo ni, darllen am brofiadau pobl eraill a gyrru'ch awgrymiadau i ni.

SUT ALL FIDEO YMGYFARWYDDO EICH HELPU CHI

safai merch ar ganol y ddelw yn gorchuddio ei hwyneb â'i dwylaw, o'i hamgylch yn aneglur

Rydym yn deall bod llawr o bobl yn teimlo'n nerfus neu'n bryderus cyn mynd i rywle newydd neu anghyfarwydd, bydd y Fideos Ymgyfarwyddo yma yn eich helpu i ddod dros hynny.

Fe welwn ni fod Mamau a Thadau newydd yn awyddus i chwilio am rywle addas i fynd â'u newydd-eni, i'w bwydo a newid. Bydd Fideos Ymgyfarwyddo yn dod o hyd i leoliadau cyfforddus ac addas i wario ychydig o amser gyda ffrindiau neu rieni newydd eraill.

I bobl gydag anableddau neu glefyd cudd, gall Fideos Ymgyfarwyddo eich helpu i weld pa gyfleusterau sydd ar gael a sut byddwch yn rheoli eich ymweliad. Bydd hefyd yn caniatáu i chi weld os oes rywbeth allwch ofyn amdano i wneud eich ymweliad yn fwy pleserus ymlaen llaw.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r Fideos Ymgyfarwyddo yma i baratoi unigolion gyda chyflyrau fel Awtistiaeth neu Dementia. Mae hefyd yn bosib i'w ddefnyddio i'w hatgoffa o ble maent wedi bod a be wnaethon nhw.

YN ÔL I'R TOP

HOW A FAMILIARISATION VIDEO CAN HELP YOU
a small boy with blonde hair wearing large blue headphones and smiling

EICH STRAEON

Rydym wrth ein boddau glywed eich straeon am eich profiadau. Rydym hefyd wrth ein boddau i'w rhannu fel i chi wybod nad ydych ar ben eich hun...

A quote from a user of Familiarisation Videos
A quote from a user of Familiarisation Videos
A quote from a user of Familiarisation Videos
A quote from a user of Familiarisation Videos
A quote from a user of Familiarisation Videos

YN ÔL I'R TOP

YOUR STORIES
A black girlwith braids drinking from a white coffee cup

EICH AWGRYMIADAU

 

Oes yna leoliad hoffwch weld Fideo Ymgyfarwyddo ohono?

Oes yna fwy o fanylion allwn ni ychwanegu i'n fideos a fydd yn eu gwneud fwy o help i chi?

Oes rywbeth fedrwn ni wella?

Hoffwn ni glywed eich meddyliadau a syniadau!

ANFONWCH EICH AWGRYMIADAU YMA

Diolch am gysylltu â ni!

YN ÔL I'R TOP

YOUR SUGGESTIONS
bottom of page